آخرین طرح ها و پروژه های پروژه
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های پروژه
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰۷:۵۳ ۹۹
طبقه بندی: پروژه
چچ
پروژه آزمایشی دوم

پروژه آزمایشی دوم

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته