فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۲۲ ۷۴
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfZgtiv2KfZhdin2Kog2KrZiNiz2LnZhyDYp9mKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINiv2LEg2YXYrdiv2YjYr9mHINi02YXYp9mEINmF2LTZh9iv

اقدامات توسعه ای شهرداری در محدوده شمال مشهد

شهرداری در راستای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار نسبت به تعیین تکلیف اراضی موسوم به فتح آباد اقدام خواهد نمود.

شهرداری در راستای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار نسبت به تعیین تکلیف اراضی موسوم به فتح آباد اقدام خواهد نمود.

عباس یوسف زاده مدیرعامل سازمان زمین و مسکن در این رابطه فرمود: در راستای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار و توسعه متوازن در کل سطح شهر مشهد، ممانعت از تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز و همچنین تامین سرانه های خدمات نسبت به تعیین تکلیف اراضی فاقد اعیانی در محدوده پلاک 155 اصلی موسوم به اراضی فتح آباد اقدام قانونی خواهد نمود. با توجه به ابطال برخی از اسناد در محدوده اراضی فوق الذکر و با عنایت به اینکه این موضوع موجبات تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز را در اراضی سرعت می بخشد شهرداری نسبت به بکارگیری تیم تخصصی بمنظور حل و فصل موضوع اقدام نموده است که نتایج آن بعد از بررسی مستندات مالکیتی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی به اطلاع خواهد رسید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8847552935282
Qt: 3.3655359745026