فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸ ۱۱۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LPZhNiz2YTZhyDZhti02LPYqiDZh9in2Yog2KrYrti12LXZiiDYp9mG2K/Ziti02Ycr

سلسله نشست های تخصصی اندیشه+ با موضوع : سیاستهای تحقق پذیری تملکات املاک در مسیر طرح های توسعه شهری

سلسله نشست های تخصصی اندیشه+

نسشت تخصصی اندیشه + با موضوع : سیاستهای تحقق پذیری تملکات املاک در مسیر طرح های توسعه شهری برگزار گردید .

برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع سیاستهای تحقیق پذیری تملک در مسیر طرح های توسعه شهری

اولین نشست تخصصی با موضوع سیاستهای تحقیق پذیری تملک در مسیر طرح های توسعه شهری در روز چهارشنبه ۲۳ تیر۱۴۰۰ به صورت زنده (لایو) در فضای مجازی( اینستاگرام) برگزار شد، این برنامه به میزبانی کارگروه تخصصی زمین و مسکن برگزار شد و مهمانان آن مدیران عامل اسبق و جدید این سازمان با حضور آقایان: عباس یوسف زاده ، حسین جنگی ، مرتضی حقیقی ، محمدرضا خیرآبادی ، اصغر انصاری) با محورهای ذیل برگزار گردید:

محور نشست:
ابزارهای قانونی تملک
نقش طرح های توسعه شهری در کاهش چالشهای تملک


:small_orange_diamond:

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0280807813009
Qt: 2.1566321849823