فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱ ۳۳۸
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KLZgtin2Yog2LTYsdmK2LnYqtmKINio2Ycg2LnZhtmI2KfZhiDZhdi52KfZiNmGINmB2LHYp9mI2LHZiiDYstmF2YrZhiDYp9mK2YYg2LPYp9iy2YXYp9mGINmF2LnYsdmB2Yog2LTYry4=

ابلاغ جدید مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

آقای شریعتی به عنوان معاون فراوری زمین این سازمان معرفی شد.

طی ابلاغ جدید مدیر عامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد مقدس ، جناب آقای محسن شریعتی به عنوان معاون فرآوری زمین این سازمان منصوب شدند .

با ابلاغ جدید مدیر عامل سازمان طی جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد، معاونین و روسای ادارات این سازمان برگزار شد آقای محسن شریعتی معاون فرآوری زمین سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد مقدس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عباس یوسف زاده مدیرعامل سازمان زمین و مسکن در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه معاونت فرآوری زمین در ساختار شهرداری مشهد، اظهار داشت: یکی از مهمترین و با اهمیت ترین موضوعات در شهرداری مشهد، مباحث مرتبط با فرآوری زمین می باشد و این حوزه، اهرمی مهم در ساختار مجموعه شهرداری به منظور ایجاد درآمد پایدار می باشد و همکارانی که در این حوزه انجام وظیفه می کنند، نقش بسزایی در تامین منابع درآمدی شهرداری مشهد دارند.

شایان ذکر است آقای محسن شریعتی پیش از این بعنوان مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد فعالیت داشته است که طی حکمی به عنوان معاون فراوری زمین این سازمان معرفی گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0765660603841
Qt: 2.2790379524231