فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲ ۲۵۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LbYsdmI2LHYqiDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYrdiv2KfZg9ir2LHZiiDYp9iyINi42LHZgdmK2Kog2YPYp9ix2q/Ystin2LHYp9mGINin2LHYp9i22Yog2Ygg2KfZhdmE2KfZgw==

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارگزاران اراضی و املاک

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارگزاران اراضی و املاک

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد گفت: به‌منظور تسریع در بهبود امور و ایجاد رضایتمندی شهروندان، سازمان زمین و مسکن در نظر دارد از ظرفیت کارگزاران در حوزه اراضی و املاک به‌صورت حداکثری استفاده کند

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد گفت: به‌منظور تسریع در بهبود امور و ایجاد رضایتمندی شهروندان، سازمان زمین و مسکن در نظر دارد از ظرفیت کارگزاران در حوزه اراضی و املاک به‌صورت حداکثری استفاده کند. عباس یوسف‌زاده افزود: با توجه به ضرورت سامان‌دهی اراضی بزرگ‌مقیاس و تحصیل حریم املاک در طرح مقرر شده است کارگزاران بیشتر از طریق فراخوان شناسایی و جذب شوند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3040440877279
Qt: 2.5882506370544