دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲ ۹۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارگزاران اراضی و املاک

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارگزاران اراضی و املاک

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارگزاران اراضی و املاک

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد گفت: به‌منظور تسریع در بهبود امور و ایجاد رضایتمندی شهروندان، سازمان زمین و مسکن در نظر دارد از ظرفیت کارگزاران در حوزه اراضی و املاک به‌صورت حداکثری استفاده کند

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد گفت: به‌منظور تسریع در بهبود امور و ایجاد رضایتمندی شهروندان، سازمان زمین و مسکن در نظر دارد از ظرفیت کارگزاران در حوزه اراضی و املاک به‌صورت حداکثری استفاده کند. عباس یوسف‌زاده افزود: با توجه به ضرورت سامان‌دهی اراضی بزرگ‌مقیاس و تحصیل حریم املاک در طرح مقرر شده است کارگزاران بیشتر از طریق فراخوان شناسایی و جذب شوند.