فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴ ۲۳۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YPYp9ix2q/YsdmI2Ycg2KfYs9iq2K3Ytdin2YQg2LPYp9iy2YXYp9mGINiy2YXZitmGINmIINmF2LPZg9mGINio2Kcg2K3YttmI2LEg2YXYs9mI2YTZitmGINin2YXZhNin2YMg2Ygg2YXYudin2YjZhtmK2YYg2YXZhtin2LfZgiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYr9ixINmF2YjYsdiuIDIwLzEwLzEzOTkg2KjYsdqv2LLYp9ixINqv2LHYr9mK2K8gLg==

کارگروه استحصال سازمان زمین و مسکن برگزار گردید.

کارگروه استحصال سازمان زمین و مسکن با حضور مسولین املاک و معاونین مناطق شهرداری مشهد در مورخ 20/10/1399 برگزار گردید .

کارگروه استحصال سازمان زمین و مسکن با حضور مسولین املاک و معاونین مناطق شهرداری مشهد برگزار گردید . معاونت فرآوری زمین سازمان در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور پررنگ مسولین مرتبط حوزه املاک ، هدف از تشکیل جلسه را تبیین شاخص های مد نظر شورای اسلامی شهر مشهد و الولیت بندی ساماندهی پهنه های مستعد توسعه در حوزه های مختلف شهری عنوان نمود .

روابط عمومی سازمان زمین و مسکن گفت : کارگروه استحصال سازمان زمین و مسکن با حضور مسولین املاک و معاونین مناطق شهرداری مشهد در مورخ 20/10/1399 برگزار گردید . معاونت فرآوری زمین سازمان در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور پررنگ مسولین مرتبط حوزه املاک ، هدف از تشکیل جلسه را تبیین شاخص های مد نظر شورای اسلامی شهر مشهد و الولیت بندی ساماندهی پهنه های مستعد توسعه در حوزه های مختلف شهری عنوان نمود .

اقای دکتر جلیلی مهربانی با اشاره به توسعه نامتوازن شهر مشهد در بخش های شمالی و شرقی شهرمشهد از جمله راهکارهای جلوگیری توسعه بدون برنامه و کریدری مشهد در امتداد محور های مواصلاتی شمالی شهر را شناسایی پهنه های دارای قابلیت های توسعه بر مبنای شاخص های چهارگانه ( قرارگیری در حرائم کاربری های پر خطر، تمایل مالکین و شهروندان به مشارکت ، میزان و شدت سرعت توسعه در پهنه های مختلف ، میزان کمبود سرانه خدمات ) عنوان نمودند و ضرورت برنامه ریزی جهت توسعه بافتهای خالی شهری را به عنوان اهرم مناسبی جهت جلوگیری از توسعه خطی شهری یادآوری نمودند.

در پایان از کلیه مناطق خواسته شد به منظور برنامه ریزی بهتر نسبت به شناسایی و معرفی پهنه های دارای الویت ساماندهی به سازمان زمین و مسکن اقدام نمایند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4613513946533
Qt: 2.8194944858551