فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۱ ۲۶۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINm+2LHYs9mG2YQg2YXYp9mE2Yog2LPYp9iy2YXYp9mGINio2Ycg2YXZhtin2LPYqNiqINix2YjYsiDYrdiz2KfYqNiv2KfYsQ==

تقدیر از پرسنل مالی سازمان به مناسبت روز حسابدار

تقدیر از پرسنل مالی سازمان به مناسبت روز حسابدار

تقدیر مدیرعامل سازمان به مناسبت 15 آذر و روز حسابدار از پرسنل مالی و پشتیبانی سازمان .

مدیرعامل سازمان به همین مناسبت 15 آذر و روز حسابدار از پرسنل مالی و پشتیبانی سازمان تقدیر به عمل آورد.

در این نشست صمیمی که بااتفاق همکاران مالی سازمان برگزار گردید ایشان روز حسابدار را فرصتی ارزشمند و مغتنم برشمرد تا با ارج نهادن به خدمات حسابداران گامی کوچک در راستای قدرشناسی از تلاش های آنان برداشته شود.

وی گفت بدون تردید حسابداران از طریق سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت،نقش به سزایی در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری و همچنین اجرای دقیق برنامه های سازمان دارند و نقش حسابداران به جهت ثبت منظم اطلاعات و عملیات مالی بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود.

ایشان این روز را به عنوان تجلی بخش اتحاد و یگانگی حسابداران و نماد تکریم و تجلیل از حسابداران برشمرد و از زحمات پرسنل مالی سازمان با اهداء لوح تقدیر و هدیه ای از آنان قدردانی نمودند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4819127718608
Qt: 1.3595604896545