فهرست طبقات
شنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷ ۱۷۹
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YjYqNmK2YbYp9ixINii2YXZiNiy2LQg2KrZg9mG2YrZgyDZh9in2Yog2YXZiNix2K8g2YbZitin2LIg2LPYsdi52Kog2KjYrti02YrYr9mGINio2Ycg2KfZhdmI2LEg2KfYr9in2LHZig==

برگزاری وبینار آموزشی همکاران سازمان

برگزاری وبینار آموزش تکنیک های مورد نیاز سرعت بخشیدن به امور اداری

به همت واحد آموزش و برنامه ریزی سازمان یک دوره آموزش تکنیک های مورد نیاز ، سرعت بخشیدن به همکاران در امور اداری ، از سلسه دوره های آموزشی وبیناری توسط حجت الاسلام نظری برای همکاران برگزار گردید .

به همت واحد آموزش و برنامه ریزی سازمان یک دوره آموزش تکنیک های مورد نیاز ، سرعت بخشیدن به همکاران در امور اداری ، از سلسه دوره های آموزشی وبیناری توسط حجت الاسلام نظری برای همکاران برگزار گردید .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6718413035075
Qt: 1.6586904525757