فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۰۶ ۲۶۳
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اجتماعی
  • اخبار سازمان
چچ
2KfZhdmD2KfZhiDYqNix2q/YsNin2LHZiiDZhdmE2KfZgtin2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitmDINi02YfYsdmI2YbYr9in2YYg2KjYpyDYsdin2Ycg2KfZhtiv2KfYstmKINiz2KfZhdin2YbZhyDYp9ix2KrYqNin2Lcg2KrYtdmI2YrYsdmK

امکان برگذاری ملاقات الکترونیک شهروندان با راه اندازی سامانه ارتباط تصویری در سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

مدیر عامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد: سامانه ارتباط تصویری جهت تسهیل در پاسخگویی و ارتباط شهروندان با همکاران در این سازمان راه اندازی گردید.

مدیر عامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با تاکید بر رعایت توصیه های بهداشتی و پروتکل های اعلام شده و با توجه به عدم برگزاری برنامه ملاقات مردمی و حضوری شهروندان با همکاران و لزوم انجام پیشگیری های لازم گفت: طبق هماهنگی انجام شده و با برنامه ریزی و تمهیدات صورت گرفته سامانه ارتباط تصویری جهت تسهیل و پاسخگویی و ارتباط شهروندان با همکاران در این سازمان راه اندازی گردید.
عبا س یوسف زاده با اشاره به لزوم پاسخ گویی مناسب به شهروندان در این خصوص گفت: ارتباط تصویری با مردم ابزار مناسب اعتماد سازی، در برقراری ارتباط موثر با شهروندان و شناسایی و رسیدگی به مشکلات ایشان است و خدمت به ارباب رجوع از ابتدا یکی از اولویت های جدی همکاران این سازمان بوده لذا برنامه ملاقات الکترونیک فرصتی مغتنم برای رسیدگی و خدمت رسانی شایسته به شهروندان بوده که بوسیله سامانه ارتباط تصویری شهروندان با هدف پاسخگویی موثر به ایشان توسط همکاران سازمان عملیاتی شده است .
مهندس یوسف زاده همچنین با اعلام لزوم برقراری ارتباط موثر و چهره به چهره بدنه سازمان با شهروندان، ضرورت کاهش نارضایتی شهروندان در محیط سازمان و جلوگیری از تطویل در انجام مراحل کار بیان کرد: استفاده از رسانه و تجهیزات به عنوان ابزار تسهیل کننده ارتباط با شهروندان و با هدف پیگیری تسریع در مطالبات و رسیدگی به مشکلات ایشان طراحی شده است و این امکان به صورت همه روزه در سازمان قابل انجام است.
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2574280103048
Qt: 2.5248408317566