فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳ ۲۹۶
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اخبار سازمان
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2Yog2KjYp9iy2K/ZitivINin2LIg2KfYsdin2LbZiiDYqNin2YrYsSDZhdit2K/ZiNiv2Ycg2YXZhtmB2LXZhCDYqtmI2LMg2Ygg2b7YsdmI2pjZhyDYqNmH2LPYp9iy2Yog2KzZhNmI2K7Yp9mGINii2LHYp9mF2q/Yp9mHINmB2LHYr9mI2LPZig==

گزارش تصویری

بازدید میدانی از اراضی بایر محدوده منفصل توس و انجام پروژه بهسازی جلوخان آرامگاه فردوسی

 

 

 

 

 

گزارش تصویری بازدید مدیر عامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد از اراضی بایر محدوده منفصل توس و  روند بهسازی جلوخان آرامگاه فردوسی

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8895359039307
Qt: 2.0013539791107