چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۱۷ ۳۹۷
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2YXYp9mE2YPYp9mGINin2LHYp9i22Yog2LTYp9mE2obZig==

اطلاعیه

قابل توجه مالکین اراضی حسن آباد چالش و ملکان در پلاک ۷۳ اصلی بخش ۹ مشهد

قابل توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی
از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه به محدودیت اعلام شده بمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لذا از کلیه مالکین محترم درخواست میگردد جهت تائید سهم الشرکه خود از طریق کارگزار سازمان ( آقای مهندس مختاری ) به شماره تماس 09153137754 پیگیری نمایند.
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به نشانی: https://zaminmaskan.mashhad.ir مراجعه و یا با شماره 31295910 و 09019510312 تماس حاصل فرمایند.


اقدامات اجرایی:

پیرو صورت جلسه مورخ 27/8/1380 به شماره 20965/3 مابین شهرداری مشهد و مالکین اراضی حسن آباد چالش و ملکان در پلاک ۷۳ اصلی بخش ۹ مشهد و به منظور اجرایی نمودن توافق نامه مذکور شهرداری مشهد به قرارداد شماره ۲۲۴۶۳۰/516 مورخ 19/11/1398 اقدام به بکارگیری کارگزار دارای صلاحیت نموده است. این کارگزار بر اساس ماده ۸ قرارداد می بایست اقدامات ذیل را انجام دهد:

خدمات کارگزاری:
1- کارگزار مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد خود ضمن دعوت از کلیه مالکان و اخذ رضایت و توجیه نمودن آنان از خدمات کارگزار (با ارائه اسناد مثبته) جهت دریافت اسناد مالکیت ششدانگ به صورت تفکیکی بر اساس سهم هر کدام از مالکان و مستند سازی مدارک لازم جهت اخذ اسناد مالکیت، افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه برای هرکدام از مالکان و مشخص نمودن سهم هر کدام از مالکان برابر میزان مالکیت شان در نقشه ترسیمی و اخذ امضا و تاییدیه، چه اصالتاً و چه وکالتاً و ارائه انحصار وراثت پس از حصول اطمینان از هویت و حدود اختیارات آنها اقدام نماید. کارگزار مکلف است جهت تایید نقشه سهمیه شهرداری و هر یک از مالکان توسط شهرداری منطقه، سهم مشهد شهرداری مشهد بر اساس توافقات انجام شده در صورت جلسه مورخ 27/8/1380 فی مابین شهرداری و مالکان را مشخص نماید و تا امضا صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه و انتقال قطعات تفکیکی سهم شهرداری صرفاً به نام شهرداری مشهد در دفاتر اسناد رسمی تا حصول نتیجه اقدام نماید
2- کارگزار مکلف است ظرف مدت ۴ ماه از انقضاء مهلت بند قبل نسبت به اخذ اسناد مالکیت تک برگی شش دانگ قطعات به صورت تفکیکی (ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک) برای هرکدام از مالکان و شهرداری برابر مصوبات کمیسیون ماده ۸ (با تغییر جزئی ایجاد شده در زمان آماده سازی اراضی) اقدام نماید.
3- کارگزار مکلف است ظرف مدت دو ماه از انقضای مهلت بند قبل نسبت به تحویل کلیه قطعات تفکیکی به مالکان و شهرداری مشهد به‌صورت میخکوبی و ارائه نقشه UTM اقدام نمایند.
تبصره 1: فازهای ۱ و ۲ توسط طرف دوم به تنهایی و شخص انجام می شود و طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد به صورت کلاً یا جزاً را به غیر ندارد.
تبصره 2: در راستای انجام موضوع و شرح خدمات قرارداد، در هر مرحله چنانچه نیاز به اخذ نظریه یا نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری باشد هزینه آن به عهده کارگزار خواهد بود لذا در این رابطه هیچ گونه مبلغی به طرف دوم پرداخت نمی گردد.

اهم اقدامات پیش رو:
۱ اخذ امضاء کلیه مالکین بر روی نقشه سهم بندی در دفترخانه اسناد رسمی
۲ اخذ سند مالکیت تک برگ مشاع برای پلاک ۷۳
۳ تنظیم صورت مجلس تفکیکی
۴ اخذ سند مالکیت تفکیکی ششدانگ بر اساس تقسیم نامه

پاسخگویی:
در صورت هرگونه سوال و ابهام می توانید به آدرس ذیل مراجعه نموده و یا با شماره همراه 09019510312 تماس حاصل فرمایید.
آدرس: بلوار قرنی- نبش موسوی قوچانی- سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد- طبقه ۶ - واحد ۳- اداره استحصال اراضی بزرگ مقیاس. تلفن تماس ۰۵۱۳۱۲۹۶۹۱۰
همچنین به آدرس کارگزار به شرح ذیل مراجعه فرمایید:
بلوار خیام- بلوار ارشاد- ارشاد ۹- نوربخش ۱۷ - ساختمان سمت راست- درب دوم- دفتر مهندس سعید مختاری
آدرس دفترخانه اسناد رسمی:

دفتر ۱۲۴ مشهد (آقای صدیقی غفاری) بلوار سجاد- بین سجاد ۲ و ۴- پلاک ۹۲
تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۶۵۵۱۱- ۰۵۱۳۷۶۶۵۵۲۲- ۰۵۱۳۷۶۶۵۵۳۳

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7798740069071
Qt: 1.7918329238892