فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۳۶ ۲۴۸
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINin2LIg2KfYsdin2LbZiiDZhtmI2YrYrw==

با همراهی جمعی از مدیران شهرداری انجام شد

بازدید از اراضی ۴۴ هکتاری موسوم به اراضی نوید

روز گذشته مدیر عامل سازمان زمین و مسکن به همراه جمعی از مدیران منطقه ۲ شهرداری مشهد از اراضی ۴۴ هکتاری موسوم به اراضی نوید بازدید داشتند.
در این بازدید که برخی از مدیران شهری و مدیران شرکت نوید مهندس یوسف زاده را همراهی می کردند، بررسی عینی موقعیت منطقه ای انجام گردید و مشکلات این طرح ، چالش ها و اولویتهای اجرایی پیش رو مورد مداقه قرار گرفت. همچنین مباحث شهرسازی، مباحث تملکی و مباحث ثبتی از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در ادامه ضمن بازدید از بافت منطقه اسماعیل آباد، سالن ورزشی و پارک احداث شده در این منطقه با همراهی مدیر منطقه ۲ شهرداری مشهد، اقدامات انجام شده را مورد تقدیر قرار داده و آرزوی توفیق برای کلیه همکاران منطقه ۲ و قربانی، مدیر این منطقه شهرداری مشهد داشت.
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6433553695679
Qt: 1.6203720569611