فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸ ۲۰۵
طبقه بندی: فرهنگی و اجتماعی
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

برداشت قفلها از برخی امور

روحیه و تفکر بسیجی یکی از شاخصه‌های خدمت صادقانه است.

مدیر عامل سازمان زمین و مسکن گفت: روحیه و تفکر بسیجی یکی شاخصه‌های خدمت صادقانه است.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین ومسکن شهرداری مشهد، عباس یوسف زاده در جلسه شورای مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج عنوان کرد: هر شخص، در هر جایگاه و جبهه که کار را به صورت خالصانه انجام دهد دارای روحیه بسیجی است و کارش مثمر ثمر خواهد بود.
وی افزود: بهبود مستمر در عملکرد کارکنان نتیجه همین تلاش مضاعف و روحیه بسیجی خواهد بود همچنین با تفکر بسیجی و تکیه به خرد جمعی، کسب رضایتمندی و برداشتن قفلها از برخی امور سازمانی اتفاق خواهد افتاد.
مدیر عامل سازمان زمین و مسکن ضمن تقدیر از زحمات خالصانه همکاران خود عنوان کرد: یکی از بهترین روش ها در سازمانها اعتماد به کارکنان بوده که موجب تقویت بدنه سازمان و تلاش مضاعف خواهد شد.
مهندس یوسف زاده با تشبیه کارکنان سازمان به دانه های یک تسبیح اضافه کرد: که در انجام کار تیمی و رشد سازمانی همه دخیل بوده و این موضوع دستمایه انگیزه مضاعف خواهد شد و ایشان با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمود: " بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها " آرزوی توفیق خدمتگذاری بیشترو بهتر برای همه کارکنان خودکرد.
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4026101430257
Qt: 1.2986650466919