فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵ ۳۹۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

تصویب لایحه ساماندهی اراضی واقع در محدوده شهری در شورای شهر مشهد

لایحه ساماندهی اراضی واقع در محدوده شهری، در پنجاه و سومین جلسه علنی شورا توسط اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شد.

 

در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، لایحه ساماندهی اراضی واقع در محدوده شهری تصویب شد.
مدیر عامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در این رابطه گفت: به منظور شناسایی، ساماندهی و مدیریت بهینه اراضی محدوده و حریم شهر و جلوگیری از ریزدانگی و تفکیک غیر مجاز آنها و تامین سرانه های خدماتی در محدوده پیرامونی شهر مشهد لازم بود تمهیداتی اندیشه شود لذا با رویکرد جلب مشارکت بزرگ مالکان لایحه ای در این خصوص آماده و برای شورای شهر مشهد ارسال شد که پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی، لایحه مذکور در صحن علنی شورا مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
حسین جنگی با اشاره به طراحی و پیاده سازی ساختار اداری مناسب در این طرح و همچنین تعریف برخی از فرایندهای اداری لازم در راستای تسهیل خدمات، اضافه کرد: شناسایی، ساماندهی و مدیریت بهینه اراضی بزرگ مقیاس بالای یک هکتار پیرامون شهر مشهد و در محدوده خدماتی برابر نقشه تایید شده به منظور استحصال اراضی از موارد مندرج در این مصوبه می باشد.
 وی افزود: برابر مصوبه مذکور کلیه مالکان حوزه های 4 و 5 درآمدی که تا پایان سال 98 نسبت به انعقاد صلحنامه اقدام کنند و در صورتی که طی مدت یک سال از تاریخ ابلاغ صلحنامه منعقده نسبت به دریافت پروانه ساختمانی ملک خود اقدام نمایند، مشمول دو برابر تخفیفات پرداخت های نقدی خواهند شد.
مهندس جنگی بیان کرد: شهرداری می تواند، همزمان با توافق با مالکان متقاضی بهره مندی از مزایای ورود به محدوده و در صورت تمایل مالک نسبت به مطالعات و عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح معابر، اجرای جوی و جدول و آسفالت در اراضی یاد شده اقدام و هزینه های مربوط را نسبت به سهم مالک از محل قطعات وی دریافت و تصفیه نماید.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن با اشاره به اینکه چنانچه بر اساس قوانین و ضوابط پیش بینی شده در طرحهای مصوب ملاک عمل، درصد مشخص شده به عنوان سهم مالک محقق نشود، به منظور جبران مساحت و تامین سهم محقق نشده مالک، نسبت به تصفیه از محل اعطای امتیاز و دارایی های خود اقدام نماید، اظهار داشت: پهنه هایی که قبل از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه با مالکان آن ها تفاهم نامه یا صلحنامه منعقد شده است، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: کلیه هزینه های آماده سازی معابر با عرض 20 متر و بیشتر در حوزه های 4و 5 درآمدی،که منطبق بر طرح تفصیلی مصوب می باشد، بر عهده شهرداری و هزینه های آماده سازی معابر با عرض کمتر از 20 متر، به تناسب سهم شهرداری و مالک در قطعات بر عهده طرفین است.

مهندس جنگی در پایان گفت: پلاکهایی که شبکه معابر طرح تفصیلی آن شکل نگرفته است در صورتی مشمول این مصوبه می شوند که با قطعات مجاور تجمیع و امکان اتصال و ارتباط آن با شبکه معابر ایجاد شده باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6726226806641
Qt: 1.6280326843262