فهرست طبقات
شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۲ ۳۲۶
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

جلوه حضور

حضور پرسنل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد همراه با مردم غیور مشهد در راهپیمایی 22 بهمن

سرپرست و پرسنل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد همراه با مردم غیور مشهد در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.

گالری عکس

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2857705752055
Qt: 1.1379463672638