فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۱۴ ۳۴۴
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

توسط سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار شد

کارگاه استاد شاگردی حقوق ثبتی

کارگاه استاد شاگردی حقوق ثبتی در سازمان زمین و مسکن برگزار شد.


به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل و استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار- کسب تجربه- ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیازهای سازمانی، کارگاه استاد شاگردی حقوق ثبتی در سازمان زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد: این کارگاه های آموزشی با عنوان حقوق ثبتی با تدریس جناب دکتر فتوحی و به همت گروه برنامه ریزی و مطالعات سازمان و با حضور بیش از 25 نفر از پرسنل این سازمان انجام شد.

در این گارگاه آموزشی برخی از سرفصلها شامل: اهمیت و مفهوم صلحنامه ها- علت انتخاب صلحنامه برای نقل و انتقال- ارکان صلحنامه و قرارداد- اشخاص حقیقی و حقوقی در انعقاد صلحنامه ها- موضوعات صلح نامه ها- بررسی شرایط مورد نظر هر صلح نامه تدریس و ارائه گردید.

لازم به ذکر است برنامه کلاسها و کارگاههای  استاد شاگردی با توجه به نیاز سازمان در قالب 10 دوره با موضوعات مختلف برنامه ریزی شده است.


منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1871240933736
Qt: 2.3638987541199