فهرست طبقات
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۰۷ ۴۱۶
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

توسط سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد انجام شد

اخذ تایید ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 به منظور تمدید گواهینامه

ممیزی مرحله دوم (مراقبتی) سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 به منظور تمدید گواهینامه در سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار و بدون دریافت عدم انطباق، با موفقیت به انجام رسید.

ممیزی مرحله دوم (مراقبتی) سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 به منظور تمدید گواهینامه در سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار و بدون دریافت عدم انطباق، با موفقیت به انجام رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد ، حسین جنگی گفت: بر اساس استانداردهای جهانی که به عنوان زیر بنای کیفی‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندها محسوب می‌شود، استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 2008-9001) در این سازمان مستقراست و در دور دوم ممیزی مراقبتی با همت همکاران و بدون هیچگونه عدم انطباق، موفق به اخذ تایید از سر ممیز محترم این سیستم شدیم.
سرپرست سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با یادآوری کسب این گواهینامه در سال گذشته، تمدید آن را دستاورد همکاری گروهی و تلاش کارکنان این سازمان دانست و ضمن تشکر و قدردانی از آنان، بر اهتمام در کسب موفقیت های هر چه بیشتر در دستیابی به سطوح بالاتر تاکید کرد.
سرپرست سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در پایان شفافیت فرآیندهای داخلی ، بهبود فرآیندها و ارتقاء کارآیی ، رضایت ارباب رجوع و صرفه جویی در هزینه و زمان را از اهداف پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان برشمرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان، این ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در روز دهم بهمن ماه جاری و با حضور سرممیز و نماینده شرکت توف آلمان جناب آقای مهندس ابراهیمی در سازمان انجام شده با بررسی فرآیندها، دستورالعملها و روشهای اجرایی سازمان مطابق با برنامه ممیزی ارائه شده، تمدید این گواهینامه مورد تایید قرار گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6424786249797
Qt: 1.5897426605225