فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۵۷ ۴۱۵
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

توسط سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سازمان زمین و مسکن

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO توسط سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO توسط سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برگزار گردید.
سرپرست سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد گفت: این دوره آموزشی که با هدف آشنایی پرسنل با ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت وبررسی الزامات موجود و نحوه اجرای ممیزی مراقبتی آن در سازمان و با حضور جمعی از پرسنل این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد حسین جنگی، با اشاره به اینکه زمان برگزاری جلسه ممیزی مراقبتی این سازمان در دهم بهمن ماه جاری خواهد بود اظهار داشت این کارگاه با هدف آمادگی پرسنل و در راستای استاندارد سازی فعالیتهای سازمان که در نهایت رضایتمندی ارباب رجوع را به همراه خواهد داشت برگزار شد.
وی یادآور شد: برای راهبری و اداره موفق یک سازمان، ضروری است که آن سازمان به طریق نظام مند و شفاف هدایت و کنترل گردد.
مهندس جنگی استقرار و نگه داشتن سیستم مدیریت کیفیت را در بهبود فرآیندها موثر عنوان کرد و افزود: افزایش رضایت شهروندان از طریق کاربری موثر سیستم مدیریت کیفیت، از جمله فرآیندهایی که به بهبود مستمر و اطمینان از تطابق با الزامات مشتریان و الزامات قانونی صورت می پذیرد.
لازم به ذکر است در این جلسه سرکارخانم نامی مدرس این کارگاه در خصوص موضوعات ساختارکلی استاندارد- اهداف، رسالت و خط مشی سازمان - نحوه شناسایی عدم انطباق ها - چگونگی تکمیل فرمهای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه - تشریح مبانی به همراه نحوه برنامه ریزی برگزاری ممیزی مراقبتی مطالبی را بیان نمودند.


منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2396879196167
Qt: 2.5069608688354