فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۳۶ ۳۶۵
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
2KfYrtio2KfYsSDYs9in2LLZhdin2YY=

تولید زمین در راستای جذب درآمدهای پایدار شهری

روشهای جذب درآمدهای پایدار

یکی از روشهای جذب درآمدهای پایدار تولید زمین به خصوص در مناطق حاشیه شهر می باشد.
سرپرست سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با اعلام مطلب فوق گفت: با توجه به دوران رکود ساخت و ساز، یکی از روشهایی که شهرداری میتواند در حوزه درآمد های پایدار پیگیری داشته باشد استحصال اراضی شهر و تولید زمین می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن، حسین جنگی با اشاره به اینکه در سال جاری پهنه هایی به این منظور شناسایی نموده است، افزود بیشتر این اراضی در حاشیه شهر و زمینهای متصل به بافت های مسکونی می باشد.
وی اظهار داشت: یکی از روشهای کنترل حاشیه نشینی و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز، شناسایی این پهنه ها می باشد که در سازمان زمین و مسکن این مورد را در دستور کار قرار دارد و تا کنون پهنه های اعلام شده را در سه فاز اولویت بندی در حال پیگیری می باشد.
جنگی ظرفیت سازی و بستر سازی تحقق مدیریت یکپارچه زمین شهری را یکی از اهداف مهم سازمان عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم با اجرای طرح های مشترک توانمند ساز، اعمال مدیریت واحد با رعایت اختیارات و مسئولیت های قانونی دستگاههای ذیربط در محدوده قانونی و حریم شهر در راستای تحقق این امر مهم گام برداریم.
سرپرست سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با اشاره به اهمیت و نقش زمین در شهرها گفت: با مطالعات اجتماعی، اقتصادی و اهداف و راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور مدیریت صحیح و اصولی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر مشهد می توان ضمن تولید زمین و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری، از ساخت و سازها و تفکیک های غیر مجاز جلوگیری می گردد.
وی جلوگیری از ریزدانگی اراضی حاشیه شهر و پیش بینی کاربری های مناسب و تامین سرانه های مورد نیاز را از مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: در راستای این امر مذاکره هایی با مالکان صورت گرفته و پس از بررسی در کمیته های فنی، مراجع ذیصلاح و هماهنگی با معاونت محترم شهرسازی و معماری اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2997454007467
Qt: 1.0588624477386