سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۴۴ ۳۸۶
طبقه بندی:
  • پیامها و اطلاعیه ها
  • یادداشت روزانه
چچ
2KrYr9mI2YrZhiDZg9in2LHar9ix2YjZhyDZvtmK2LTigIzZhtqv2LHZiiDZiCDZvtmK2LTar9mK2LHZiiDYp9iyINqv2LPYqtix2LQg2LPZg9mI2YbYqtqv2KfZh+KAjNmH2KfZiiDYutmK2LEg2YXYrNin2LI=

در هجدهمین جلسه ستاد بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف مطرح شد؛

تدوین کارگروه پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر مجاز

صدور احکام عضویت برای دستگاه‌های عضو ستاد شهرستان و کمیته‌های ذیربط توسط فرماندار مشهد و افزودن اداره کل آستان قدس رضوی و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به اعضای ستاد شهرستان از مصوبات جلسه اخیر بوده است.

مدیر ساماندهی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرداری مشهد از تدوین کارگروه پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر مجاز در هجدهمین جلسه ستاد بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، در هجدهمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهرستان مشهد کارگروه پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر مجاز، تدوین شد و تشکیلات و ساختار این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین صدور احکام عضویت برای دستگاه‌های عضو ستاد شهرستان و کمیته‌های ذیربط توسط فرماندار مشهد و افزودن اداره کل آستان قدس رضوی و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به اعضای ستاد شهرستان از مصوبات جلسه اخیر بوده است.
اضافه می نماید:

فعالیت نهاد محلی متشکل از 5 الی 7 نفر از معتمدین محله در محلات پهنه شماره 6 و فعالیت اسکان غیر رسمی زیر نظر ستاد شهرستان نیز از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
گفتنیست:

پیش از این، جلسات با عنوان ستاد هماهنگی امور اجرایی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرستان مشهد برگزار می‌شد و تغییر این نام به علت سیاست‌های دولت جدید و سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرستان مشهد می‌باشد که این امر باعث افزایش حیطه کاری و اهداف این ستاد شده است.
خاطر نشان می شود:

ایجاد خانه محله از موضوعات مهم جلسات پیشین ستاد بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف بوده که در راستای آن یک سری مطالعات توانمندسازی صورت گرفته و سه محله هدف برای این کار مشخص شده که یکی از آن‌ها خانه محله در نوده (شهرک رجایی) بوده که اجرا شده است.
گفتنی است؛ هجدهمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهرستان مشهد با حضور مهندس مصطفایی، مدیر کل ستاد ملی بازآفرینی محله‌های هدف و به ریاست گلستانی فرد، فرماندار شهر مشهد و دبیری مشرقی، مدیر ساماندهی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرداری مشهد برگزار شد. ت/ج

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.053414662679
Qt: 0.78013181686401