پنجشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۱۸ ۵۶۸
طبقه بندی:
  • پیامها و اطلاعیه ها
  • اخبار سازمان
چچ
2KLar9mH2Yog2KrYrNiv2YrYryDZhdiy2KfZitiv2Ycg2KfZhdmE2KfZgyDYtNmH2LHYr9in2LHZiijZhtmI2KjYqiDYp9mI2YQp

آگهی تجدید مزایده املاک شهرداری در نوبت اول منتشر شد

سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به عاملیت از شهرداری مشهداقدام به انتشار آگهی تجدیدمزایده املاک شهرداری نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد،

این سازمان به عاملیت از شهرداری محترم مشهد مقدس اقدام به انتشار آگهی تجدید مزایده در خصوص املاک ذیل نموده است.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تالار مبادلات شهرداری مشهد با عنوانtalar-amlak.mashhad.ir و دریافت اطلاعات مکفی در این ارتباط و همچنین هماهنگی با واحد اقتصاد و فروش سازمان، از محل بازدید و حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 17 خرداد ماه به دبیرخانه سازمان واقع در میدان راهنمایی طبقه دوم مراجعه و پس از تحویل مدارک، رسید دریافت کنند.

ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 7641560 تماس حاصل نمایند.

مشخصات املاک:

ردیف نشانی ملک مساحت
(حدود متر مربع)
قیمت پایه(ریال)
1 بولوار میثاق، میثاق 32، قطعه 4948،(باغ عامل زاده) با تراکم 100درصد مسکونی 9700 75/000/000/000
2 بولوار میثاق، میثاق 32، قطعه 4949،(باغ عامل زاده) با تراکم 100درصد مسکونی 9700 75/000/000/000

ملاحظات:

1- اراضی فوق قابلیت اخذ تراکم 360 درصد و سطح اشغال 40درصد با پرداخت حق و حقوقات شهرداری را دارد.

2- برنده مزایده موظف است نسبت به اخذ پیش نویس پروانه ساختمانی  تا قبل از تحویل زمین از سوی شهرداری
(حداکثر ظرف مدت یکماه) مطابق شرح بند یک ملاحظات برابر ضوابط تعیین شده اقدام نماید چنانچه هزینه صدور پیش نویس پروانه ساختمانی به صورت نقدی پرداخت گردد برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مشهد مشمول تخفیف نقدی می گردد.

3- نحوه پرداخت ثمن معامله:

40درصد قیمت زمین همزمان با امضاء صلح نامه به صورت نقد.- 40درصد همزمان با تحویل زمین-20 درصد همزمان با انتقال اسناد رسمی از سوی خریدار می بایست پرداخت گردد.

4- متقاضی یا پیشنهاد دهنده به میزان 5 درصد قیمت پایه زمین را به صورت نقدی به حساب شماره700793409478 بانک شهر
شعبه میدان راهنمایی به نام سازمان زمن و مسکن شهرداری واریز نماید. ضمنا پس از بازگشایی پاکات، سپرده افراد برنده نشده، عودت خواهد شد.

5- پیشنهادهای فاقذ سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

6-سازمان زمین و مسکن دررد یا قبول پیشنهاد های دریافتی مختار می باشد.

7- یک درصد علاوه بر قیمت کل(زمین + هزینه پیش نویس پروانه) هر ملک بابت هزینه کارشناسی، هزینه چاپ آگهی، هزینه کارگزاری
و ... از افراد برنده اخذ خواهد شد

8- بازگشایی پاکات ارائه شده راس ساعت 13 روز یکشنبه 18 خرداد ماه سال جاری در محل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد
صورت می پذیرد.

روابط عمومی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2080467542013
Qt: 0.94382405281067