چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۲۹ ۷۷۳
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KLar9mH2Yog2YHYsdmI2LQg2KfZhdmE2KfZgyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

آگهی مزایده املاک شهرداری مشهد

سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به عاملیت از شهرداری مشهد در نظردارد یک قطعه زمین واقع در بلوارمعلم-معلم 4/63 –ضلع شرقی زندان وکیل آباد به مساحت 5000 مترمربع را از طریق مزایده به فروش برساند.

جهت اطلاع از جزییات به منوی خدمات بخش مزایده و مناقصه مراجعه نمایید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.451491355896
Qt: 2.7517676353455