معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

اخبار

مناقصه مزایده

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس

شماره: 5

  آگهی مزایده عمومی   موضوع :مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مزایدات شهرداری مشهد مقدس به آدرس: http://Ets.mashhad.ir و سایت تالار مبادلات املاک و مستغلات به آدرس:http://Talar-Amlak.mashhad.ir مراجعه نمائید....

زمان شروع: 1401/02/17

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/02/28 14:30:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/02/28 14:30:00

زمان بازگشایی پاکات: 1401/02/31 10:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری مشهد

شماره: 5

آگهی مزایده عمومی  موضوع :مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مزایدات شهرداری مشهد مقدس به آدرس: http://Ets.mashhad.ir و سایت تالار مبادلات املاک و مستغلات به آدرس:http://Talar-Amlak.mashhad.ir مراجعه نمائید. وهمچنین جهت اطلاع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irدرج میگردد....

زمان شروع: 1400/12/21

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/01/08 14:30:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/01/09 14:30:00

زمان بازگشایی پاکات: 1401/01/14 10:00:00

اطلاعات بیشتر

گالری تصاویر

پروژه ها

No Cache
Gt: 10.932553450267
Qt: 1.2934687137604