معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

سازمان زمین و مسکن استعلام

موضوع : انجام خدمات IT سازمان زمین و مسکن شهرداری

شماره: 23088

سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به استناد مجوز شماره 23088 درنظر دارد خدمات مرتبط در حوزهIT  خود را طبق شرح خدماتارائه شده ،از طریق برگزاری استعلام بهاء به شرکت های دارای صلاحیت و مورد تایید در سامانه تامین کنندگان شهرداری واگذار نماید .خواهشمند است پس از مطالعه شرح خدمات قیمت پیشنهادی خود را کتبا درج فرمایید....

زمان شروع: 1400/01/31

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/02/07 12:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/02/07 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1400/02/09 10:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس

شماره: 864886

  جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مزایدات شهرداری مشهد مقدس به آدرس:http://Ets.mashhad.ir و سایت تالار مبادلات املاک و مستغلات به آدرس:http://Talar-Amlak.mashhad.ir مراجعه نمائید. وهمچنین جهت اطلاع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irدرج میگردد....

زمان شروع: 1399/12/10

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/23 12:30:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/23 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/24 10:00:00

اطلاعات بیشتر