معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

سازمان زمین و مسکن فراخوان

موضوع : شناسایی کارگزار در زمینه املاک شهرمشهد

شماره: 188707

 سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در راستای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ساماندهی املاک با محوریت تملک ، اخذ سند ، تفکیک ، استحصال(اخذ مزایای ورود به محدوده)،جذب سرمایه گذار، فروش و پیگیری های حقوقی احتمالی در محدوده و حریم شهر مشهد مقدس در نظر دارد نسبت به شناسایی کارگزاران واجد صلاحیت مسلط به دستورالعمل ها و ضوابط روز شهرداری و قوانین ثبتی و مالکیت...

زمان شروع: 1399/10/03

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/14 14:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/14 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/16 10:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن مناقصه عمومی

موضوع : انجام خدمات تامین وسایل نقلیه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به صورت کارحجمی

شماره: 199000808

بسمه تعالی آگهی  مناقصه عمومی موضوع:انجام خدمات تامین وسایل نقلیه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به صورت کارحجی مبلغ برآورد اولیه :8.931.174.403 ریال جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات شهرداری مشهد به آدرس : http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطلاع در روزنامه رسمی به آدرس  rrk.irwww. درج می گردد.  ...

زمان شروع: 1399/09/15

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/09/25 14:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/09/25 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1399/09/27 13:30:00

اطلاعات بیشتر