معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس

شماره: 864886

  جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مزایدات شهرداری مشهد مقدس به آدرس:http://Ets.mashhad.ir و سایت تالار مبادلات املاک و مستغلات به آدرس:http://Talar-Amlak.mashhad.ir مراجعه نمائید. وهمچنین جهت اطلاع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irدرج میگردد....

زمان شروع: 1399/12/10

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/23 12:30:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/23 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/24 10:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن فراخوان

موضوع : شناسایی کارگزار در زمینه املاک شهرمشهد

شماره: 188707

 سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در راستای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ساماندهی املاک با محوریت تملک ، اخذ سند ، تفکیک ، استحصال(اخذ مزایای ورود به محدوده)،جذب سرمایه گذار، فروش و پیگیری های حقوقی احتمالی در محدوده و حریم شهر مشهد مقدس در نظر دارد نسبت به شناسایی کارگزاران واجد صلاحیت مسلط به دستورالعمل ها و ضوابط روز شهرداری و قوانین ثبتی و مالکیت...

زمان شروع: 1399/10/03

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/21 14:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/21 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/24 10:00:00

اطلاعات بیشتر